بوستان فرهنگ امین Amin,s culture garden

هنر برتر از گوهر آمد پدید

زن دختر رقاصه لباس عربی ایرانی هندی طرح بوته جقه بته جغه زمینه جامه تور توری رقص شلوار ساری

زن دختر رقاصه لباس عربی ایرانی هندی طرح بوته جقه بته جغه زمینه جامه تور توری رقص شلوار ساری بایادر بایادره بهادر بهادره ربه النوع هندی هندو رقص رقاصه رقاصی رقاص هندوستان Bayadere embossed serigraph (1-300, I-XX), April 1986, 28زن دختر رقاصه لباس عربی ایرانی هندی طرح بوته جقه بته جغه زمینه جامه تور توری رقص شلوار ساری بایادر بایادره بهادر بهادره ربه النوع هندی هندو رقص رقاصه رقاصی رقاص هندوستان Bayadere embossed serigraph (1-300, I-XX), April 1986, 28

زن دختر رقاصه لباس عربی ایرانی هندی طرح بوته جقه بته جغه زمینه جامه تور توری رقص شلوار ساری بایادر بایادره بهادر بهادره ربه النوع هندی هندو رقص رقاصه رقاصی رقاص هندوستان Bayadere embossed serigraph (1-300, I-XX),  April 1986, 28" x 22", Coriander Studio, London  The Graphics:

فهرست نقاشی ارت ارته تکه دوزی گلدوزی گل Erte Art Gallery چلتکه چلتیکه چهل تکه کلاژ قطاعی معرق کاشی


زن دختر لباس بلند کیمونو ژاپنی آستین دراز حاشیه چینی رقص رقاصه 
کلاه زرد زمینه قرمز نارنجی قهوه ای زن دختر چینی ژاپنی ایستاده لباس کیمونوی بلند زرد ببری آستینهای 
دراز تاج امپراتوریس امپراطوریس بادزن بادبزن دایره شکل زن دختر چینی ژاپنی ایستاده لباس کیمونوی بلند زرد قهوه ای آستینهای 
گره زده تاج امپراتوریس امپراطوریس زن دختر ایستاده خوشحال لباس سیاه طرح ساری هندی مصری جواهرات کلاه 
پر مو طلایی زمینه قرمز سرخ زن دختر لباس نارنجی بلوز دامن کبوتر های دست 

آموز پرواز در اطراف مو طلایی گیسو طلا زر زرین هنر هنری artistic art 

artist arts artists هنرمند نقاشی ارت ارته تکه دوزی گلدوزی گل Erte Art 

Gallery Aphrodite آفرودیت افرودیت

دو زن دختر بالماسکه ماسک نقاب لباس سیاه سیه مشکی دامن رکابی یقه 

سفید بید مجنون قصر کاخ

زن دختر چینی ژاپنی ایستاده لباس کیمونوی آبی زرد قهوه ای بلند زرد 
ببری آستینهای دراز رقصان تئاتر نمایش نمایشنامه بازی دستمال نارنجی مو طلا
 نقش و نگار اروپایی زن دختر ایستاده سیاهپوست سیاه پوست قهوه ای لباس جنگلی پر پری مرغ 
بهشتی پرنده بهشت آستین زن دختر ایستاده سفیدپوست سفید پوست قهوه ای لباس جنگلی پر پری مرغ 
بهشتی پرنده بهشت آستین زن دختر ایستاده سیاهپوست سیهپوست سیاه پوست سیه قهوه ای سفیدپوش 
کلاه به سر کله آستین بلند دور دستش پیچیده دامن دراز قلاده سگ تازی سفید 
دست آموز سپید پوش پوشیده خودش و سگش هردو مغرور و پرافاده پر افاده و 
پرادا پر ادا هستند ادااصول ادا اصول سفیدی سپیدی زن دختر ایستاده سیاهپوش کلاه به سر کله آستین بلند دور دستش پیچیده 
دامن دراز قلاده سگ تازی سیاه دست آموز سیه مشکی پوش پوشیده خودش و سگش 
هردو مغرور و پرافاده پر افاده و پرادا پر ادا هستند ادااصول ادا اصول

نقاشی ارت ارته 
تکه

 دوزی گلدوزی گل زن دختر ایستاده پالتو پوست کبوتر سفید محراب تاق طاق 

جناقی جناغی خنجر Erte Art Gallery شنل بند طناب کفش زنانه مو گیسو زلف دم 

دمب اسبی طراحی خطی سیاه و سفید سپید مشکی سیاهقلم حکاکی چاپی

زن دختر ایستاده لباس بلند حوله شال ساری قهوه ای آبی بادزن بادبزن 
پر پری طاووسی تاووسی تاج سیخ سیخی کادر حاشیه دایره ای شکل زن دختر ایستاده مغرور وسوسه خودآرایی و تجملات آینه جواهر لباس پوست
 پلنگی جگواری نارنجی زرد قهوه ای سیاه پلنگ جگوار جاگوار جاگواری دستکش 
مرصع الماس نشان الماسی گردنبند گوشواره تاج کمربند مرواریدی مرواریدنشان زن دختر کیمونو لباس بلند جامه آستین دراز کلاه کله سر پارچه خالخال 
قهوه ای زرد سفید ایستاده دامن دامان پاچه آویزان زن دختر کیمونوی قهوه ای مو گیسو هاله روشنایی پرنده مرغ بهشتی 
طاووسی کمربند مار ماری سفید گل گلی نقش و نگار لباس زن دختر ایستاده لباس رکابی دامن بلند قرمز نارنجی سرخ شاخه خوشه 
انگور مو تاک تزئین انگوری سر کله زن دختر ایستاده قوچ نما شاخ شاخی شاخهای بز بزی قوچی حلزونی مارپیچ
 مو موی پوست گوسفند پشم گوسفندی لباس قهوه ای شنل مانند شنلی با طرح نشان 
دایره ای شیر ژیان بالدار پارچه لباس شکل تخت جمشید هخامنش هخامنشی 
هخامنشیان پله پله پلکانی زمینه پشت سر آبی سورمه ای
 دو زن ایستاده طرح سپیدقلم دو دختر دیگر با کلاههای عجیب دامن بلند 
تنگ مینی ژوپ دلقک دلقکی دکلته دکولته مدل مد لباس جامه مو گیسو دو زن دختر زنان دختران لباس ملهای عجیب غریب طرح شب و روز خورشید 
زرد قرمز سرخ آبی بنفش سورمه ای سرمه ای تور توری عمامه کلاه کله سر 
ایستاده دامن تنگ دامان پفی سه زن سفیدقلم دو زن دختر با لباس چینی ژاپنی آستین آبی کیمونو تاج کمربند و نشان 
ققنوس سیمرغ و اروپایی پالتو مانتو دستکش قهوه ای کلاه کله سر زنان سفید 
قلم سپید قلم در زمینه سیاه سیه مشکی دو دختر دخترک دخترکان دختران ایستاده تاریک روشن یکی در تاریکی 
بیرون دیگری در روشنایی داخل پرده پر نقش و نگار دوار دایری ابر ابره ابرک 
ابرکی شب روز شبانه روز این نقاشی تشبیهی است از گذران روزوشب و از مدل 
لباس دو نوجوان پیداست که در فصل تابستان است دختر روزانه بلندقد و دخترک 
شبی کوتاه قد است که در فصل گرما روز طولانی تر از شب است جامه دختر قدبلند
 و موهایش طلایی و البسه دخترک کوتاهقد آبی سورمه ای سرمه ای است آسمان 
صاف پرستاره پر ستاره مهتابی ماه بدر کامل

نقاشی ارت ارته تکه دوزی گلدوزی گل هنر هنری artistic art artist 
arts

 artists هنرمند زنان دست در دست هم نقاب دار نقابدار زنجیر زنجیره 

زنجیری تور توری ایستاد چشم چشمان بسته عصا عصای عصاهای سلطنتی تاج تور 

بافت تور باف بافی بافتن بافندگی بافت تورباف توربافت Erte Art Gallery

نقاشی ارت ارته تکه دوزی گلدوزی گل هنر هنری artistic art artist 
arts

 artists هنرمند Erte Art Gallery زن زنان ایستاده در کنار هم با لباسهای 

توری دامن دامان شنل شنلی بلند بلندانه تار عنکبوت عنکبوتی یکی از این 
زنان

 کلاه کلاهی به شکل هلال ماه بر سر کله دارد و مانند تاج سلطنتی ملکه 

انگلیس انگلیسی انگلستان تزئین شده است بقیه دختر ها دخترها دختران 
کتاههای

 به شکل ستاره پنج 5 پر پره سفید سپید برسر دارند و در پس زمینه پسزمینه 

سیاه سیه تاریک مشکی همچون شب قرار دارند

زن دختر رقاصه رقصان خندان مو موی بلند گیسو گیسوان بهم بافته دراز 
رشته های مروارید فراوان پخش شدن دانه های مرواریدی در هوا به صورت کره 
کروی توپ توپی توپک لباس جامه دامن دامان قهوه ای زمین سنگ فرش سنگفرش زن دختر عروس عروسک لباس سفید توری تور نوار حلقه گل دامن پفی 
گلریزان گلریز رقص دکلمه تئاتر نمایش زن دختر ایستاده لباس جامه دکلته دکولته دامنی دامن دار خاکستری توسی
 طوسی هاله نور ستاره ای ستارگان پنج پر زرد طلایی مو موی سفید سیخ سیخی 
دستکش ستاره مانند زن دختر هاله پروانه دور سر کله کلاه شب باغ حیاط بستان خانه لباس 
دامن آبشار سرازیر دامان بلند زنان دلقک تئاتر اپرا اوپرا سن صحنه سکو صفه شمع سالن سالون نمایش 
بازیگر تماشاچی تماشاخانه تماشاچیان تماشا لباس چهارخانه گل بادزن بادبزن 
شال زرد دامن پفی ستون پرده ماسک نقاب سیاه دو سه زن دختر زنان دختران نشسته ایستاده لژ سالن سالون تئاتر اپرا 
اوپرا موسیقی موزیک سینما لباسهای پفی مشکی سیاه سیه بادزن بادبزن دامن 
قرمز سرخ کلاه پری پردار پر دار کله سر پرده لبه ایوان بالکن بالکون هره
زن دختر رقاصه دلقک سیرک مینیژوپ پوش توپ گل رز سرخ بازی آکروبات 
آکربات آکروباتیک آکرباتیک حرکت حرکات زن دختر مشعل به دست نورافشانی قایق آب آبی آبها آتش آتشین آتشی 
مجسمه طلایی بازی المپیک زن دختر مو کوتاه طلایی زری لباس دامن رکابی پفی نارنجی تاب خوردن 
بازی طناب شاخه شاخ برگ درخت درختان جنگل بیشه گلهای رنگارنگ زرد سبز آبی مادر طبیعت زن دختر موطلا گیسوطلایی مو گیسو موی گیسوی طلایی او خوشه
 های زرین گندم گندمی است گندم گون گندمگون مار دور دست پیچیده شمد پارچه 
سبز گل گلی روی خود انداخته چمن چمنی گلها ریشه درخت خاک تن تنه شاخه شاخ و
 برگ میوه آسمان آبی دو زن دختر زنان دختران لباس چتر سیاه سیه مشکی جامه سفید عروس دامن 
پف پفی پوف پوفی باغ پارک قدم زدن درختان انبوه بوته بته ها حوری دریایی پری دریا دم سورمه ای سرمه ای باله طلایی حور صدف تاج 
صدفی سر کله کلاه سوار اسب سیاه سیه مشکی دمب حلزونی افسار مهار آبی ماهی 
ماهیها ماهیان اقیانوس دریاچه گیاه گیاهان اقیانوسی چوب قلاب ماهیگیری 
ماهیگیر
نقاشی ارت ارته 

تکه دوزی گلدوزی گل زن دختر زانو زده دستها را جلو گرفته به شکل حرف Z 

انگلیسی زمینه سیه سیاه مشکی لباس توری جواهرات گردنبندهای مروارید گردن 

بند های مرواریدی تاج زمرد نشان جواهر نشان هنر هنری artistic art artist 

arts artists هنرمند Erte Art Gallery زن دختر رقاصه لباس عربی ایرانی هندی طرح بوته جقه بته جغه زمینه 
جامه تور توری رقص شلوار ساری زن دختر مو طلا گیسو با گیسوان خود چنگ ساخته مینوازد طوطی کاکلی 
کاکل به سر آواز میخواند جیغ میزند دم دراز نشسته روی پایه مرصع جواهر نشان
 بلند زن دختر ایستاده چتر جادویی تور دار به دست بچه فرشته پری آینه در 
دستان در امان مصون از باران ناملایمات که روی لایه چتری به شکل گل فرود 
میآید و میبارد مدل این چتر خیلی جالب و عجیب است زن دختر خودآرایی 

خودنمایی جلو آینه ایستاده آیینه رومی میل میله پرده مو بسته موبند موی 
بند

 سفید دامن دامان قرمز سرخ زرد دامنش را در دستانش گرفته خود را نگاه 
میکند

 موهایش را مدل ژاپنی بسته
نقاشی ارت

 ارته تکه دوزی گلدوزی گل زن دختر زمستان قندیل یخ برف تندیس مجسمه فرشته 

جن جنی پری بال عقابی سیاه سیه مشکی ستون ستونهای قرمز عمارت کلاه فرنگی 

شبیه مقبره آرامگاه حافظ حافظیه شیراز دامن دامان آبی رنگ آبیرنگ علامت 
گرد

 دایره ای نارنجی خوشه انگوری هنر هنری artistic art artist arts artists 

هنرمند Erte Art Gallery
زن دختر ایستاده دستها بالا کمان کمانی تاج زرین طلایی برگ زیتونی 
دامن رکابی قهوه ای شکلاتی پایه مجسمه خاکستری توسی طوسی هاله نورانی دور 
سر زن دختر کیمونو قهوه ای شوکولاتی رومی آستین آویزان سر کله کلاه هاله
 نوری ایستاده پایه خاکستری رنگ زن دختر ایستاده لباس جامه شنل شنلی بنفش بلند پارچه دراز با نقوش 
هندسی لوز لوزی چهارخانه راه راه راهراه دنباله جواهر نشان کلاه پهن لبه 
پشت زن دختر چینی ایستاده کیمونو آبی رنگ بنفش منقش تاج توسی در دو دست 
ساختمانهای سنتی و مدرن زنان دختران سه زن دختر رقصان چرخان در قصر تزئینات لوستر دامن دامان
 شنل بلند دراز جواهر جواهرات گوهر طاق سقف قوسی منحنی چرخ و فلک گردونه زن دختر دامن پفی زیر درخت ایستاده مرغابی اردک پرنده پرندگان گلهای 
آویزان درختی با برگهای سورمه ای سرمه ای دامان بنفش آبی صورتیگردنبند 
نارنجی رنگ مو خاکستری آسمان آبی رقصان خندان خوشحال
زن دختر تاج میل میله پرده قهوه ای خردلی تزئینی تابش هاله نور پایه 
قاب پنجره خاکستری توسی طوسی زن دختر چهار کبوتر کبوترهای سفید بال زنان در دست دستان دامن را با 
منقار نوک گرفته اند پایه رومی قهوه ای دامان به رنگهای سرخ قرمز نارنجی 
زرد با نقوش سفید کلاه دراز مصری بر سر کله پارچه بلند دراز زن دختر ایستاده لباس دامن پف پفی خاکستری توسی طوسی کلاه به سر کله 
چشم آبی دستکش دست کش دو زن دختر زنان دختران پرده دار پنجره قصر ایستاده لباس قهوه ای 
پردگان آبی بنای یادبود یادمان یاد قاب تابلوی باغ باغچه بستان بوستان درخت گل گلها شکوفه تجسم توهم شاخ
 و برگهای درختی به صورت زن دختر دامن پفی که کبوتر کبوتری کبوتران را در 
دست دستان گرفته است شاخه و برگ های بید آویزان است دختری در پایین تابلو 
کبوترها را رها میکند زن دختر لباس رکابی دامن نارنجی پفی پف کرده خال خالهای آبی رنگ 
پنجره دایره ای گرد دوار باغ گل بوستان گلها درخت درختی درختان بستان شاخ و
 برگ آبی سبز قرمز سرخ پیرزن فضول سیاه دارد به دخترک نگاه میکند
زن دختر ایستاده در قاب تزئینی پایه ستون منقش نقشین نقوش هندسی لباس
 آستین بلند دراز تاج گل گلی لاله جامه خاکستری رنگ توسی طوسی دامن دامان 
سفید سپید مو گیسو قهوه ای طلایی بافته شده تمام رخ به روبرو مقابل برابر 
نگاه میکند زن دختر تزئین تزئینی لوستر لوستری آویز آویزه آویزان سقف طاق تاق 
پایه چراغ چراغانی پسزمینه سیاه زن دختر لباس سفید ایستاده روی پله پلکان کوزه سفالی سفالین در دست 
بالای سر و چندین خورشید زنی به دختری جواهرات داخل صندوقچه را تعارف میکند پاراوان پاروان 
لباس زینتی صندوق رقص رقاصی زن دختر لباس سرخ سیاه قرمز اشرافی تخت گهواره گاهواره مخصوص بچه 
گربه مشکی درباری دربار اشراف زن دختر موطلایی گیسوطلا موزری مو گیسو زری طلا ایستاده بادزن بادبزن
 دایره مبل مبلمان مبله سیاه لباس تور توری آبی سفید بلند شبیه تزئینات 
ژاپنی چینی
زن دختر الهه آب موج امواج خروشان دریا اقیانوس آبی کشتی سیاه مشکی 
زمینه زرد پیشرو پیشروی سرعت زن دختر کلاه کله گنده مو بلند بزرگ دامن دامان پف پفی زنجیر زنجیری 
آویز آویزان آویزه پرنده پرندگان شب شبانه آسمان آبی سورمه ای سرمه ای زن دختر ایستاده کلاه پر پری آستین خیلی بزرگ کلفت دامن پفی پف دامان
 دو طوطی آبی گل گلهای پرپشت انبوه زرد ارغوانی صورتی خال خالی خالخالی زن دختر ایستاده عروس تنها عروسی تنهایی سفیدبرفی سفید برفی دسته گل 
ربان روبان روبانی ربانی شعله شمع روشن لباس دامن پفی شمعهای مارپیچی شب 
تاریک نقش و نگار حلزونی طرح اسلیمی زن دختر نشسته روی صندلی چندپایه بالش متکا کوسن بالین روی زمین و 
مبل چند پایه مار مارهای قهوه ای گوی کره گلدار گلدان گلدانی را نگه داشته 
اند لباس ساده سیاه سیه خاکستری توسی مشکی دخترک حرف میزند زن دختر ایستاده مو مشکی لباس آستین بلند دامن دراز دکور آفریقایی 
روکش مبل پتو راهراه گورخری سیاه سفید بالش متکا بالین طرح حصیری آویزان 
سرهای فرچه مانند نقش سپر چوبی بر دیوار چوب قهوه ای
زن دختر موبلند گیسوبلند گیسوی بافته گیسو مو بلند گردن دراز کادر 
دایره ای دوار پرگل طلایی زرین گل میخک سرخ قرمز به سر و کله و گردن آویزان
 کرده زن دختر موبلند گیسوبلند گیسوی بافته گیسو مو بلند گردن دراز کادر 
دایره ای دوار پرگل پر گل برگ چشم ابرو مشکی لب قرمز سرخ بسته زن دختر لباس تور توری عروس عروسی دنبال دنباله دنبالچه بلند دراز 
زمینه کادر حاشیه قلب دل گل گلی ایستاده میرقصد زن دختر لباس تور توری عروس عروسی دنبال دنباله دنبالچه بلند دراز 
زمینه کادر حاشیه دایره بیضی گل گلی ایستاده میرقصد زن دختر لمیده خوابیده شیطان شیطانی برگ مو انگور تاک پیچک پیچان 
سیاه سیه مشکی لب لبها لبهای سرخ قرمز کلفت مو موها گیسو گیسوان آتشین 
گیسوهای آتشی آتش موهای سیخ سیخی زن دختر با یک عالمه گردنبد مروارید دستبند مرواریدی انگشتر انگشتری
 یاقوت یاقوتی سرخ قرمز کلاه کله سر دست دستان جواهرنشان پرچمهای آویزان 
فرچه ای طلایی رنگ گران قیمت ارزشمند ارزنده
زن دختر با لباس شبیه پوست مار ماری ماسک نقاب دستکش دست کش و قوس 
پیچ و خم کادر حاشیه دایره ای طوفان گردباد گرد و خاک سه زن دختر زنان دختران بازیگران تئاتر یکی روی صحنه سن پله ای 
پلکانی ایستاده با لباس راه راه سیاه سیه مشکی سپید سفید بلند جامه آستین 
دراز کیمونو دکمه غول پیکر در پشت دو زن پایین ایستاده حرف میزنند کادر 
حاشیه بیضی قرمز نارنجی قهوه ای زن دختر ایستاده چشم چشمان بسته لباس آبی ساری هندی جامه شال آستین 
نامتقارن عجیب غریب شب ستاره ماه هلال کادر حاشیه دایره ای زن دختر ضمخت خشن ژست گرفته جام طلا به دست پارچه شنل بنفش دراز بلند
 مو آبی چتری قصر کاخ مصری زن دختر کلاه پردار پر دار لبه دار ایستاده مغرور افاده لباس سیاه 
سیه مشکی دامن بلند شال پارچه ساری سبز دراز دو زن دختر ایستاده قرینه روبرو مقابل لباسهایشان به هم وصل وصله است
 موهیشان بهم بافته شده و بسته طرح تزئینی رومی یونانی باستانی جامه پشت و 
رو پشت هر لباس روی لباس دیگر است لباسها بنفش خاکستری و زرد طلایی موها 
سیاه و قهوه ای طلا رنگ زری زرین دو کبوتر سفید عاشق همدیگر روی دستان 
دختران نشسته اند
erte-5934 زن دختر نشسته جامه سیاه پوشیده لباس مشکی سیه دامن پف پفی بزرگ چشم 
بسته مو سفید سیاه خاکستری برگریزان پاییزی برگ ریز پاییز سفید زرد نارنجی 
قرمز سرخ قهوه ای نقاش کشیدن نقاشی قلم مو آبرنگ شعله آتش پر طاووس زن دختر دست دامن 
دعا رنگ رنگارنگ حباب طوفان گرداب گردباد رعد و برق جرقه ابر ابری باران بارانی امواج موج 
موجی موجها زن دختر فریاد زنان دامن دامان قرمز سرخ شعله آتش آتیش آتشی 
آتشین ترکیبی زیبا از پارچه ها حاشیه کادر دایره ای هلال ماه بوته بته شعله
 آتش آتشین رنگارنگ رنگ رنگی رنگینک رنگهای آبی بنفش قرمز سرخ نارنجی زرد 
سفید صورتی آدم زن دختر آینه جرقه برگ برگریز برگریزی دخترک خوشحال رقاص رقاصه جهش کنان جهنده با لباس طبیعی جامه طبیعت 
نوار گل حلقه گلی ساقه پیچان سبز دختر از تابلو بیرون پریده پشت سرش گندم 
زار گندمزار مزرعه جلویش کاغذ پاره خاکستری سفید پارگی کاغذی آسمان آبی این
 نقاشی کنایه از بهار است که بعد از زمستان می آید
دخترک پروانه ای پرواز کنان بال زنان موج 

امواج آب دریا اقیانوس خورشید آفتاب هاله نور نورانی لباس توری زن دختر ایستاده روی پله پلکان مو گیسو بافته لباس خاکستری بلند 
آستین دراز نقوش راهراه خالخال رنگارنگ سرخ قرمز بنفش قهوه ای خردلی سبز 
آبی سبزابی هوا ابری ابر ابرهای سیاه مشکی توسی طوسی زن دختر ایستاده لباس قرمز سرخ کمربند مار ماری شلاق تازیانه به دست 
فرمانده ابرها به ابرها فرمان میدهد ابرهای سیاه سیه خاکستری باران زا 
بارانزا بارانی طوفان طوفانی هوای ابری زن دختر دلقک آکروبات باز آکربات بازی سرخپوش تاب تاب بازی سیرک 
دنباله دامن پفی ابری ابرکی ابره لباس قرمز پوشیده قرمزپوش سرخ پوش صورتی 
سفید سپید زمینه سیاه سیه مشکی دستکش قرمزی خانم وخدمتکار زن بانو دختر سفید کنیز برده کلفت آبی شنل شنلی سیاه 
گل گلی گلهای رز سرخ صورتی گلباران دامن شلوار راه راه سیاه سفید کلاه تاج 
مرصع جواهرنشان بر سر زیردست است و نه ارباب پر پرنده برای تزئین کله مقام
 مافوق به کار رفته زن دختر ایستاده روی جزیره صخره ای وسط دریا موج امواج خروشنده 
خروشان ابر ابرهای طوفانی ماهی ماهیها ماهیان لباس جامه سیاه بندی ساده شنل
 شنلی سرخ قرمز قهوه ای نگران ترسیده ترس ترسو

سرخپوست سرخپوستی آفریقا آفریقایی عرب عربی هند هندی مصر مصری ایران ایرانی چین چینی ژاپن ژاپنی روم رومی رم رمی یونان یونانی اروپا اروپایی قرون وسطی وسطی سده های میانه زن زنان زنها بانو بانوها بانوان دختر دختران دربار درباری اشراف اشرافی اشرافیت تجمل تجملات تجملاتی خیلی خوشگل قشنگ زیبا کاخ قصر قلعه طراح طراحی لباس البسه جامه جامگان مد مدل مدلهای لباسهای شب مجلسی شبانه زنانه رنگ رنگهای تخت یکدست یکنواخت صلب مدلهای عجیب و غریب با شکوه باشکوه عظمت فاخر فخر خلعت خلعتی ثروت طلا زر گوهر جوهر جواهر جواهرات زیور آلات زیورآلات بدل بدلی بدلیجات الماس مروارید مو موها موی گیسو گیسوی گیسوان مبل مبلی مبله میز صندلی مبلمان دکور دکوراسیون دکوراتیو  اسباب اثاث اثاثیه منزل خانه سرا سرای سراچه سرایچه کاسه کوزه

زن دختر رقاصه لباس عربی ایرانی هندی طرح بوته جقه بته جغه زمینه جامه تور توری رقص شلوار ساری بایادر بایادره بهادر بهادره ربه النوع هندی هندو رقص رقاصه رقاصی رقاص هندوستان Bayadere embossed serigraph (1-300, I-XX), April 1986, 28

زن دختر رقاصه لباس عربی ایرانی هندی طرح بوته جقه بته جغه زمینه جامه تور توری رقص شلوار ساری بایادر بایادره بهادر بهادره ربه النوع هندی هندو رقص رقاصه رقاصی رقاص هندوستان Bayadere embossed serigraph (1-300, I-XX), April 1986, 28
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۸۹ساعت ۱۶:۳۳ بعد از ظهر  توسط سید امین نبی پور seyyed amin nabipoor  |